24 Άτοκες Δόσεις για αγορές στο κατάστημα
Αποστολή σε όλη την Ελλάδα
Τοποθέτηση Καλυμμάτων από 25€
Παραλαβή από το κατάστημα

Autofresh Autoglym

Email
Άρωμα Υφασμάτων Autoglym
_________________506ef1120fb4a.jpg_________________506ef1120fb4a.jpg
Τιμή καταστήματος: 12,00 €
Εκπτωση -2,00 €
Τιμή e-shop10,00 €
Κατασκευαστής: Autoglym
  • Περιγραφή

Το Autofresh είναι ένα νέου τύπου συμπυκνωμένο άρωμα εσωτερικών χώρων, που εξουδετερώνει στιγμιαία όλες τις δυσάρεστες οσμές που προκαλούνται από την υγρασία, το τσιγάρο τα ζώα και την ρύπανση. Ψεκάζεται απευθείας επάνω σε όλες τις απορροφητικές επιφάνειες: ταπετσαρίες, μοκέτες, χαλιά, πατάκια χωρίς να αφήνει λεκέδες. Κατάλληλο για οικιακή χρήση.
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 500ml.

 

Δηλώσεις κινδύνου

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.Δηλώσεις προφυλάξεωνP261 Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/ εκνεφώματα.P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:Πλύντε με άφθονο νερό.P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.P501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια.P102 Μακριά από παιδιά.Επισήμανση Περιέχει 2-methyl-2H-isothiazol-3-oneΦυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά. Τηλεφωνικό κέντρο δηλητηριάσεων 210 7793777Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες στο Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠεριγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειώνΕισπνοή Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση πουδιευκολύνει την αναπνοή.Κατάποση Μην προκαλέσετε έμετο. Λάβετε ιατρική φροντίδα αμέσως.Επαφή με το δέρμα Εκπλύντε αμέσως με άφθονο νερό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν ταξαναχρησιμοποιήσετε. Λάβετε ιατρική φροντίδα, εάν η δυσφορία επιμένει.Επαφή με τα μάτια Εκπλύντε αμέσως με άφθονο νερό. Συνεχίστε την έκπλυση για 15 τουλάχιστον λεπτά καιζητήστε ιατρική φροντίδα. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής και ανοίξτε τα βλέφαρα διάπλατα.Εκπλύντε με νερό. Λάβετε ιατρική φροντίδα.-Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερεςΕπαφή με το δέρμα Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.Επαφή με τα μάτια Μπορεί να προκαλέσει προσωρινό ερεθισμό των ματιών.-Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείαςΣημειώσεις για τον ιατρό Καμία ειδική σύσταση.01/01/18

Κατασκευαστές


Λίστα Εφαρμογών