12 Δόσεις για αγορές στό κατάστημα
Αποστολή σε όλη την Ελλάδα
Τοποθέτηση Καλυμμάτων από 40€
Παραλαβή από το κατάστημα

Vinyl & Rubber Care Autoglym

Email
Γαλάκτωμα Πλαστικών & Ταμπλό Autoglym
_________________506eef7c9859b.jpg_________________506eef7c9859b.jpg
Τιμή καταστήματος: 17,00 €
Εκπτωση -2,00 €
Τιμή e-shop15,00 €
Κατασκευαστής: Autoglym
  • Περιγραφή

Εκπληκτικής χρησιμότητας προϊόν που απλοποιεί τον καθαρισμό και την συντήρηση σε πολλές επιφάνειες, για άψογη εμφάνιση όλο το χρόνο. Το Vinyl & Rubber Care φρεσκάρει και γυαλίζει το ταμπλό, PVC βινύλιο, οροφές βινυλίου, πλαστικά και ελαστικά μέρη στο εσωτερικό και εξωτερικό του αυτοκινήτου. Σχηματίζει μια σκληρή αλλά εύκαμπτη αντιστατική ασπίδα προστασίας - έως και 12 μήνες στα εσωτερικά πλαστικά – από υγρασία, σκόνη, οξείδωση, ξεθώριασμα.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 500ml.

Δηλώσεις κινδύνου

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.Δηλώσεις προφυλάξεων P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/ εκνεφώματα.P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.P501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια.P102 Μακριάαπόπαιδιά.ΕπισήμανσηΠεριέχειReactionmassof: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one[ECno. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)Συμπληρωματικές δηλώσεις προφυλάξεωνP501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούςΦυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά. Τηλεφωνικό κέντρο δηλητηριάσεων 210 7793777Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες στο Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠεριγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειώνΕισπνοή Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση πουδιευκολύνει την αναπνοή.Κατάποση Μην προκαλέσετε έμετο. Λάβετε ιατρική φροντίδα αμέσως.Επαφή με το δέρμαΕκπλύντε αμέσως με άφθονο νερό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν ταξαναχρησιμοποιήσετε. Λάβετε ιατρική φροντίδα, εάν η δυσφορία επιμένει.Επαφή με τα μάτιαΕκπλύντε αμέσως με άφθονο νερό. Συνεχίστε την έκπλυση για 15 τουλάχιστον λεπτά καιζητήστε ιατρική φροντίδα. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής και ανοίξτε τα βλέφαρα διάπλατα.Εκπλύντε με νερό. Λάβετε ιατρική φροντίδα.Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερεςΕπαφή με το δέρμαΜπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.Επαφή με τα μάτιαΜπορεί να προκαλέσειπροσωρινό ερεθισμό τωνματιών.Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείαςΣημειώσεις για τον ιατρό Καμία ειδική σύσταση.

Κατασκευαστές


Λίστα Εφαρμογών