24 Άτοκες Δόσεις για αγορές στό κατάστημα
Αποστολή σε όλη την Ελλάδα
Τοποθέτηση Καλυμμάτων από 35€
Παραλαβή από το κατάστημα

Αλοιφή Φαναριών Arexons

Email
Το Mirage Rinnova Fanali είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο
_________________506dbf9461917.jpg_________________506dbf9461917.jpg
Τιμή καταστήματος: 12,00 €
Εκπτωση -1,00 €
Τιμή e-shop11,00 €
Κατασκευαστής: Arexons
  • Περιγραφή

Το Mirage Rinnova Fanali είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο προϊόν για την αποκατάσταση της διαφάνειας των πλαστικών φαναριών. Βελτιώνει την φωτεινότητα των προβολέων κατά την νυχτερινή οδήγηση. Χάρη στη σύνθεσή του, αφαιρεί την αδιαφάνεια από τους πλαστικούς προβολείς των αυτοκινήτων και των μοτοσυκλετών. Είναι επίσης κατάλληλο για το καθάρισμα των παρμπρίζ των scooter και των παραθύρων από πλαστικό π.χ. σε σκάφη. Πολύ εύκολο στη χρήση. Δεν απαιτείται η χρήση ειδικών εργαλείων.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 150gr.

Οδηγίες Ασφαλείας

  Κέντρο Δηλητηριάσεων: (0030) 2107793777 (24 hours/day).: Προσδιορισμός επικινδυνότητας2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος.Κριτήρια Κανονισμού ΕΚ 1272/2008 (CLP/Ταξινόμηση Συσκευασία και Επισήμανση): Κίνδυνος, Aerosols 1. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί. Προσοχή, Eye Irrit. 2, Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.Δυσμενείς φυσικοχημικές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Δηλώσεις επικινδυνότητας:H222+H229 Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα. Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.Δηλώσεις προφυλάξεων:P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102 Μακριά από παιδιάP103 Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.P251. Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

Κατασκευαστές


Λίστα Εφαρμογών