12 Δόσεις για αγορές στό κατάστημα
Αποστολή σε όλη την Ελλάδα
Τοποθέτηση Καλυμμάτων από 40€
Παραλαβή από το κατάστημα

Leather Care Balm Autoglym

Email
Κρέμα Ενυδάτωσης Δερμάτινων Επενδύσεων Autoglym
_________________506ef0e250c4b.jpg_________________506ef0e250c4b.jpg
Τιμή καταστήματος: 25,00 €
Εκπτωση -3,00 €
Τιμή e-shop22,00 €
Κατασκευαστής: Autoglym
  • Περιγραφή

Το δέρμα είναι ένα πολύ ανθεκτικό υλικό, με την προϋπόθεση ότι τα φυσικά λάδια που περιέχει αναπληρώνονται συστηματικά καθώς εξατμίζονται, ιδιαίτερα πιο συχνά στα θερμά κλίματα, με αποτέλεσμα την σκλήρυνση και την ανεπανόρθωτη φθορά του. Το Leather Care Balm είναι ένα εξειδικευμένο μείγμα από σαπούνια, φυσικά λάδια και πολυμερή προστατευτικά στοιχεία, που προσφέρουν ελαφρύ καθαρισμό, αναζωογονούν, ενυδατώνουν και διατηρούν το δέρμα σε άψογη κατάσταση ενάντια στη φθορά του χρόνου. Συνιστάται η εφαρμογή του 2-4 φορές το χρόνο. Για αρκετά λερωμένα δέρματα, χρησιμοποιήστε πρώτα το Καθαριστικό Δερμάτινων Επενδύσεων Autoglym.
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: 500ml.

Δηλώσεις κινδύνου

H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.Δηλώσεις προφυλάξεων P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/ εκνεφώματα.P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.P501 Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.P102 Μακριά από παιδιά.P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια.Επισήμανση Περιέχει 2-methyl-2H-isothiazol-3-oneΦυλάξτε το προϊόν μακριά από παιδιά. Τηλεφωνικό κέντρο δηλητηριάσεων 210 7793777Διαβάστε αναλυτικές πληροφορίες στο Δελτίο Δεδομένων ΑσφαλείαςΠεριγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειώνΕισπνοή Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση πουδιευκολύνει την αναπνοή.Κατάποση Μην προκαλέσετε έμετο. Λάβετε ιατρική φροντίδα αμέσως.Επαφή με το δέρμα Εκπλύντε αμέσως με άφθονο νερό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν ταξαναχρησιμοποιήσετε. Λάβετε ιατρική φροντίδα, εάν η δυσφορία επιμένει.Επαφή με τα μάτιαΕκπλύντε αμέσως με άφθονο νερό. Συνεχίστε την έκπλυση για 15 τουλάχιστον λεπτά καιζητήστε ιατρική φροντίδα. Αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής και ανοίξτε τα βλέφαρα διάπλατα.Εκπλύντε με νερό. Λάβετε ιατρική φροντίδα.-Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερεςΕπαφή με το δέρμα Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.Επαφή με τα μάτια Μπορεί να προκαλέσει προσωρινό ερεθισμό των ματιών.-Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείαςΣημειώσεις για τον ιατρό Καμία ειδική σύσταση.

Κατασκευαστές


Λίστα Εφαρμογών